SeoApp - TextSubmitter


Cechy programu:

Jako czynnik roboczy program wykorzystuje przeglądarkę Chrome wyręczając człowieka w wypełnianiu pól formularzy;

Program obsługuje synonimy, wstawki linkowe z linii linków lub bloku linków, losowanie treści;

Program obsługuje proxy z autoryzacją na IP np z Buyproxy.org.

Program może działać wielowątkowo max do 10 wątków;


Textsubmitter 1.0.1.0 funkcje dodatkowe

Poprawiono dodawanie do

Poprawiono wyciąganie adresów do wpisów w oparciu o zgodność tytułu wpisu z anchor linkiem ostatnich wpisów. Tytuł wpisu musi mieć minimum kilka wyrazów inaczej program może go nie rozpoznać.


Treści z Wiki

Służy do załadowania unikalnych artykułów z Wikipedii do bazy danych. Im większa baza tym większa różnorodność generowanych tekstów.


Generator artykułów z linkami

Umożliwia wygenerowania plików artykułów z linkami lub bez do późniejszego wczytania w głównym oknie programu w zakładce Teksty.


Automatyczne wstawianie linków


Publikowanie treści

Nowa funkcja przy publikacji treści polegająca na odblokowaniu możliwości wczytania tych samych danych kont w blogach oraz automatyczne dodanie kolejnego artykułu lub losowo wybranych z wygenerowanej listy. Przykładowo mamy 100 blogów i 10 wygenerowanych artykułów przy wykorzystaniu "wybieraj kolejne z listy" po dodaniu 10 artykułów do 10 blogów artykuły będą wybierane ponownie od pieszego aż zostaną opublikowane na całek liście blogów.

Jeśli wygenerowaliśmy powiedzmy 100 artykułów z linkami, a mamy łącznie 10 blogów, to listę blogów np w notatniku należy sklonować kopiuj > wklej tak by łączna liczba wczytanych blogów do listy głównej programu = listy artykułów do publikacji.

Zakup programu

Aktualna cena programu wynosi 120 zł netto (147,60 brutto) w celu zakupu proszę się skontaktować z producentem programu